Cloudfront

Jak vymazat mezipaměť distribuce v cloudu
Zrušení platnosti souborůVyberte distribuci, pro kterou chcete zneplatnit soubory.Zvolte Nastavení distribuce.Vyberte kartu Invalidace.Zvolte Vytvořit...
Jak odebrat mezipaměť CloudFront
Přejděte do instance CloudFront a přejděte na kartu „Zrušení platnosti“, kde můžete „Vytvořit zneplatnění“. Poté klikněte na „Invalidate“ a zneplatněn...