Volání

C Call By Address a Call By Reference
Metoda volání předáním argumentů funkci zkopíruje adresu argumentu do formálního parametru. Uvnitř funkce se adresa používá pro přístup ke skutečnému ...
PŘEVOD HOVORU A PŘEDÁVÁNÍ V KONFIGURACI ASTERISKU
Jak mohu přesměrovat hovory s hvězdičkou? Jak povolím přesměrování hovorů? Jak mohu přesměrovat hovory na FreePBX? Jak resetujete přesměrování hovorů?...