Volání

C Call By Address a Call By Reference
Metoda volání předáním argumentů funkci zkopíruje adresu argumentu do formálního parametru. Uvnitř funkce se adresa používá pro přístup ke skutečnému ...
PŘEVOD HOVORU A PŘEDÁVÁNÍ V KONFIGURACI ASTERISKU
Jak mohu přesměrovat hovory s hvězdičkou?Jak povolím přesměrování hovorů?Jak mohu přesměrovat hovory na FreePBX?Jak resetujete přesměrování hovorů?Pro...