Na základě

Automatické škálování Amazon EKS na základě klastrových metrik
Jednou z mnoha výhod, které Kubernetes nabízí, je automatické škálování. To umožňuje automatické zajišťování zdrojů na základě provozu / poptávky. Aut...