Argocd

Jak nainstalovat ArgoCD na OpenShift Cluster
Podle následujících pokynů nainstalujte ArgoCD na svou platformu kontejnerů OpenShift.Krok 1: Vytvoření oboru názvů projektu. ... Krok 2: Aplikujte Ma...