Apport

Jak zakázat / povolit automatické hlášení chyb v Ubuntu 18.04 LTS
Zakázat Apport při spuštění V souboru apport vyhledejte řádek, který má ve výchozím nastavení povolenou hodnotu '1'. Změňte tuto hodnotu na 0, aby sys...
ubuntu apport deaktivovat
Chcete-li jej okamžitě vypnout bez restartu, spusťte sudo service apport stop . Můžete také použít sudo service apport stop bez úpravy / etc / default...