Opennebula

Jak konfigurovat souborový systém NFS jako úložiště dat OpenNebula

Jak konfigurovat souborový systém NFS jako úložiště dat OpenNebula

Vítejte v našem průvodci, jak můžete nakonfigurovat souborový systém NFS pro použití v cloudovém úložišti OpenNebula. V OpenNebula je pro ukládání obrazů disků pro běh virtuálních strojů vyžadováno úložiště dat Storage.
...

  1. Krok 1: Nainstalujte server NFS. ...
  2. Krok 2: Konfigurace exportu NFS pro OpenNebula. ...
  3. Krok 3: Připojte sdílení NFS k uzlům Frontend / KVM.

Jak nainstalovat a používat FFmpeg na Debianu 10
Následující kroky popisují, jak nainstalovat FFmpeg na Debian 10 Začněte aktualizací seznamu balíků jako root nebo uživatel s oprávněními sudo sudo ap...
Jak nainstalovat a konfigurovat Apache na CentOS / RHEL 8
Jak nainstalovat Apache na RHEL 8 / CentOS 8 Linux krok za krokem Prvním krokem je použití příkazu dnf k instalaci balíčku s názvem httpd # dnf instal...
Jak povolit krátkou otevřenou značku (short_open_tag) v PHP
Jak povolit značku PHP Short Open (short_open_tag)? Vyhledejte php. ini. Nejprve musíte najít svůj php. soubor INI. ... Apache. Upravte konfiguraci PH...