Svázat

Nakonfigurujte server DNS na CentOS 8

Nakonfigurujte server DNS na CentOS 8

Jak nastavit soukromé servery DNS s BIND na CentOS 8

  1. Předpoklady.
  2. Krok 1: Přihlaste se na server & Aktualizujte balíčky serverových OS.
  3. Krok 2: Nainstalujte si BIND DNS Server.
  4. Krok 3: Konfigurace serveru BIND DNS.
  5. Krok 4: Vytvořte vpřed a vzad zónu DNS.
  6. Krok 5: Vytvořte soubory zóny vpřed a vzad.
  7. Krok 6: Ověřte konfiguraci DNS.
  8. Krok 7: Konfigurace brány firewall.

Jak nainstalovat a konfigurovat Apache na Debianu 10
Krok 1 Aktualizujte systémové úložiště Debian 10. ... Krok 2 Nainstalujte Apache na Debian 10. ... Krok 3 Kontrola stavu webového serveru Apache. ... ...
Jak nainstalovat Apache na CentOS 7
Jak nainstaluji Apache HTTP na CentOS 7? Jak spustím Apache na CentOS 7? Jak nainstalovat Apache httpd Linux? Jak ručně nainstalovat Apache v Linuxu? ...
Konfigurace chyb a přístupových protokolů Apache
Co je protokol chyb Apache? Jak najdu protokol chyb Apache? Jak mohu změnit formát protokolu přístupu Apache? Jak povolím protokoly Apache? Mohu odstr...